En

محورهای جایزه

ارتقاء دیدگاه ها، تکنیک ها و هنرهای طراحی، برنامه ریزی، ساخت و ساز

>> بیشتر

ساختار جایزه

یک طرح جامع، علمی و غیر انتفاعی است که که به طور تخصصی در زمینه

>> بیشتر

روش اهدای جایزه

پروژه هایی در جایزه خشت طلایی شرکت داده خواهند شد که در قالب فرم

>> بیشتر

فرایند انتخاب و داوری

پروژه ها و یا شیوه های واجد شرایط با توجه به معیار های نه گانه زیر با

>> بیشتر

فرایند ثبت نام

پروژه ها و تجربیات ارسالی برای خشت طلایی تهران باید مطابق با الزامات

>> بیشتر

نشست های تخصصی

امروزه عمدتاً شهرها و جوامع سکونت­گاهی، در مکانهایی ایجاد یا بنا شده­اند که به لحاظ  ...

>> بیشتر

فراخوان چهارمین دوره مراسم جایزه خشت طلایی تهران

به اگاهی عموم شهرداران، روسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و مدیران محترم شهری می رساند: پیرو برگزاری سه دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در سال های 1393 و 1394 و 1395،  چهارمین دوره این جایزه بین المللی به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و با مشارکت و همکاری نهادها،  سازمان های علمی و اجرایی داخلی و بین المللی فعال در حوزه مدیریت شهری ، در آبان ماه 1396 تهران برگزار خواهد شد.
در این راستا از عموم شهرداران، روسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و مدیران محترم شهری دعوت می ­نماید پروژه های برتر حوزه مدیریت شهری را به دبیرخانه جایزه از راه هایی که به زودی از طریق سایت اعلام خواهد شد، به دبیرخانه ارسال دارند.

ادامه مطلب

همکاران جایزه

گالری تصاویر