ادامه مطلب ...

3.دهاندت فرانک جین، دوران، سال، ماه و روزهای شهری

سخنران بعدی پنل آقای فرانک جین، نماینده سازمان بین المللی ایزوکارپ، بود که موضوع "به چه چیزهایی برای یک شهر تاب آور نیاز داریم؟" را مورد کنکاش قرار داد.

"دستورکار شهری جدید 2016-2036"،  و بحثی پیرامون فعالیت های ایزوکارپ عناوین بعدی صحبت های او بودند. نماینده سازمان بین المللی ایزوکاپ معتقد بود بایست رویکرد جدیدی برای مشارکت عمومی پدید بیاوریم که شهر هوشمند میتواند جزیی از آن باشد اما این رویکرد در مجموع باید انسان محور بوده و همگان را شامل شود، زن و مرد، پیر و جوان.

 آقای فرانک جین در ادامه گفت: در سطح جهانی، 80 درصد بزرگترین شهرهای جهان در برابر تاثیرات زلزله آسیب پذیراند و 60 درصد در خطر طوفان و موج های خروشان اند. تهران از دهه ی 1960، چهار زلزله عمده را تجربه کرده است.

نماینده ایزوکارپ در ادامه ضمن ارائه تعریفی از تاب آوری، 10 ضرورت شهر هوشمند را برشمرد و مورد بحث قرار داد.

بحث استراتژی شهر هوشمند بخش بعدی سخنان ایشان بود.

او در ادامه به بحث و توضیح پیرامون تیم های مشاوره ای برنامه ریزی شهری در سطح جهان پرداخت و آن را ابزاری برای کمک به مسئولان شهری خواند.  

پایان بخش سخنان ایشان در باب عضویت مخاطبان جلسه و دیگر علاقمندان در ایزوکارپ بود. او علاوه بر توضیح فواید این کار فرآیند عضویت را نیز توضیح داد. 

image