اتمام ثبت نام

از ثبت نام شما در پنجمین دوره جایزه خشت طلایی تهران سپاسگزاریم، مهلت ثبت نام به پایان رسید.
بعد از فرآیند داوری برندگان هر محور اعلام خواهد شد.